Zenuwechografie Cursussen 2023

Basiscursus  |  Vervolgcursus  |  Locatie  |  Accreditatie  | Inschrijfkosten  |  Cursusdata  |  Contact

Voorwoord

Beste collega,

Binnen de neurologie in Nederland wordt echografie voor een toenemend aantal indicaties toegepast. De laatste jaren is echografie van perifere zenuwen, en in mindere mate spieren, in opkomst. Er zijn ondertussen al een heel aantal vakgroepen waar de KNF laboranten zenuwechografie verrichten van de n. medianus in onderarm en pols en van de n. ulnaris bij de elleboog. In een aantal centra is expertise beschikbaar voor het verrichten van meer complexe zenuwechografieën bij inflammatoire neuropathieën en zenuwtrauma, en voor het verrichten van kwantitatieve echografie van spieren voor de detectie van neuromusculaire aandoeningen.

Vanuit de NVKNF is in 2017 een werkgroep Neuromusculaire Echografie opgericht, die de randvoorwaarden van kwaliteit en scholing van echografie van spieren en zenuwen landelijk vorm geeft vanuit de eigen beroepsgroepen. Vanaf begin 2019 biedt de NVKNF via deze werkgroep ook eigen cursussen zenuwechografie aan, die open zijn voor zowel laboranten (i.o.) als neurologen (i.o.).

De cursussen bestaan uit twee dagen. Dag 1 legt de basisprincipes van zenuwechografie uit, en gaat in op het scannen van de n. medianus en n. ulnaris. Dag 2 is meer gevorderd, en leert cursisten het scannen van beenzenuwen, huidzenuwen en de plexus brachialis.  De cursusdagen zijn een combinatie van theorie en casuïstiek, met daarnaast ruime gelegenheid om zelf hands-on te oefenen met de beschikbare echo apparatuur onder begeleiding van de docenten. Waar nodig worden korte demonstraties gegeven die op een gedeeld scherm te volgen zijn.

De docenten zijn ervaren collega neurologen/ klinisch neurofysiologen en laboranten uit het veld. Voor beide beroepsgroepen zijn de cursusdagen geaccrediteerd. De locatie is Skills2Care in Nieuwegein. De cursussen worden “corona proof” gegeven. Bij binnenkomst in Skills2Care wordt de temperatuur gemeten. Het aantal deelnemers per zaal is afgestemd op de anderhalve meter maatregel van het RIVM.

Er staan desinfectie pompjes in de ontvangst ruimte. De hands-on training wordt gegeven in kleine groepjes, mondkapjes zijn beschikbaar.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Namens de werkgroep neuromusculaire echografie van de NVKNF,

 

 

 

 


Dr. Nens van Alfen
Neuroloog/klinisch neurofysioloog, voorzitter

 Meer weten over neuromusculaire echografie in Nederland? Bezoek dan onze webpagina: nvknf.nl/neuromusculair.

Dag 1 – Basiscursus Zenuwechografie

Dit is de introductiecursus zenuwechografie waarbij we scantechniek en begrippen behandelen. Er wordt ingegaan op de anatomie van onder andere de n. medianus en ulnaris, en  wordt het scanprotocol behandeld voor het carpaletunnelsyndroom en de n.ulnaris neuropathie bij elleboog (UNE) en pols (drukneuropathie kanaal van Guyon). Er is voor deze cursus geen ervaring met de echografie nodig.

Onderwerpen

 • introductie echografie, scantechniek en begrippen
 • introductie zenuwechografie
 • anatomie n. medianus in context van onderarm en pols
 • scanprotocol carpaaltunnelsyndroom
 • anatomie n. ulnaris in context van bovenarm, elleboog, onderarm en pols
 • scanprotocol n. ulnaris neuropathie bij elleboog en pols (UNE)
 • herhalen scanprotocol carpaaltunnelsyndroom
 • geselecteerde casus CTS
 • herhalen scanprotocol n. ulnaris neruopathie bij elleboog en pols
 • geselecteerde casus UNE

Achtergrondkennis

 • Basiskennis theorie echografie
 • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
 • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie, kwantificeren van metingen en de diagnostische waarde in de praktijk

Uitvoering

 • Toepassing in de praktijk
 • Onderzoekstechnieken
 • Standaard verslaglegging
 • Materiaal
 • Rapportage en opslag
 • Hygiëne

Klik hier voor het programma

TijdActiviteit
09.30 – 09.35 uurOpening
09.35 – 10.10 uurIntroductie echografie, scantechniek en begrippen
10.10 – 11.00 uurAnatomie n. medianus in context van onderarm en pols & demonstratie scanprotocol echografie
11.00 – 11.15 uurPauze
11.15 – 11.45 uurn. medianus – oefenen
11.45 – 12.45 uurAnatomie n. ulnaris in context van bovenarm, elleboog, onderarm en pols & demonstratie scanprotocol
12.45 – 13.30 uurLunch
13.30 – 14.15 uurn. ulnaris – oefenen
14.15 – 15.00 uurAnatomie n. peroneus & demonstratie scanprotocol
15.00 – 15.15 uurPauze
15.15 – 15.45 uurn. peroneus – oefenen
15.45 – 16.15 uurCasuïstiek
16.15 – 16.45 uurExtra oefenen 
16.45 – 17.00 uurAfsluiting 

Dag 2 – Vervolgcursus Zenuwechografie

Tijdens deze cursus wordt de kennis en vaardigheid opgefrist. De dag start met een korte herhaling van scantechniek en basis zenuwechografie met anatomie van de n. medianus en n. ulnaris. Er wordt uitgebreid richting anatomie van de n. radialis, plexus brachialis, n. peroneus, n. tibialis en n. ischiadicus. Het hands-on scannen onder begeleiding stelt u in staat zelfstand het echografische onderzoek uit te voeren. Voor deze cursus is het afronden van de basiscursus en/of het hebben van enige praktijkervaring met het verrichten van zenuwechografie aan te bevelen.

Achtergrondkennis

 • Basiskennis theorie echografie
 • Basiskennis beeldvorming met echografie en artefacten
 • Basiskennis doelgebied toepassing echografie binnen de neurologie, kwantificeren van metingen en diagnostische waarde in de praktijk

Uitvoering

 • Toepassing in de praktijk
 • Onderzoekstechnieken
 • Standaard verslaglegging
 • Materiaal
 • Rapportage en opslag
 • Hygiëne

Klik hier voor het programma

TijdActiviteit
09.30 – 09.35 uurOpening
09.35 – 10.00 uurOpfrissen / korte herhaling scantechnieken en basis zenuwechografie
10.00 – 10.30 uurHerhaling anatomie n. medianus/n. ulnaris, met ook n. radialis
10.30 – 10.45 uurAnatomie plexus brachialis
10.45 – 11.00 uurPauze
11.00 – 12.00 uurDemonstratie scannen zenuwen bovenste extremiteit/oefenen
12.00 – 12.30 uurBespreking casuïstiek bovenste extremiteiten
12.30 – 13.15 uurLunch
13.15 – 13.45 uurAnatomie n. peroneus/n.tibialis en n. ischiadicus
13.45 – 14.45 uurPathologie/casuïstiek onderste extremiteiten
14.45 – 15.00 uurPauze
15.00 – 16.00 uurDemonstratie scannen zenuwen onderste extremiteit/oefenen
16.00 – 16.30 uurKeuze presentatie: specifieke onderwerpen op verzoek deelnemers
16.30 – 16.55 uurHerhalen – alles oefenen 
16.55 – 17.00 uurAfsluiting 

Locatie

Skills2Care

Nevelgaarde 7
3436 ZZ Nieuwegein

 Bezoek website  |    Google Maps

Accreditatie

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie (NVLKNF) hebben per bijeenkomst 6 punten toegekend.

Inschrijfkosten

Deelname alsBasiscursusVervolgcursus
Arts€ 425€ 425
Laborant€ 225€ 225

Deze bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW

Cursusdata 2023

CursusEerste uitvoeringTweede uitvoering
BasiscursusVrijdag 17 maart 2023 (VOL)Vrijdag 17 november 2023 (VOL)
VervolgcursusDonderdag 20 april 2023 (VOL)Donderdag 14 december 2023

Contact

Heeft u vragen over uw inschrijving of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met secretariaat Mediscon.

Secretariaat Mediscon

 Mw. Tonne Verdonk  |    tonne@mediscon.nl   |    020-2082106