Verslaglegging – Voorbeelden

In de verslaglegging voor vaste protocollen dienen een aantal punten beschreven te worden:

 1. Het uitgevoerde protocol

  • CTS (n. medianus scantraject pols tm onderarm),

  • ulnaropathie (n. ulnaris scantraject pols tm bovenarm)

  • peroneus neuropathie (n. peroneus scantraject splitsing ischiadicus tm fibulakop)

  • tarsale tunnel syndroom (n. tibialis scantraject distale onderbeen tm mediale malleolus)

 1. Puntsgewijs samenvatting met de essentie bevindingen

  • Normaal en/of afwijkingen, dus niet alle items die normaal zijn separaat.

  • Beschrijf systematisch wat er gezien wordt bij nevenbevindingen (aard en relatie tot zenuw (is er verandering van integriteit? Zo ja, beschrijf hoe deze veranderd is) en/of andere omliggende structuren tezamen met locatie en omvang.

 1. Conclusie

  • Heldere met de belangrijkste bevindingen en (indien van toepassing) relatie met etiologische diagnose (CTS rechts, ulnaris (druk)neuropathie links, geen aanwijzingen voor peroneus neuropathie rechts, etc.)

  • Indien van toepassing relevante nevenbevindingen (beeld passend bij AVM, compressie door shunt, neuroom, neurinoom, cyste en ganglion, schwannoom, neurofibroom en andere zeldzame perifere zenuwtumoren).