De KNF dagen 2017 werden door bijna 300 deelnemers bezocht. Bijna 30% heeft ook de enquete ingevuld, en beoordeelt de KNF dagen 2017 met een 8: een resultaat waar de KNF nascholingscommissie verheugd over mag zijn! Ruim 90% gaf ook aan tevreden te zijn met de congreslocatie (voldoende-goed-uitstekend), ondanks de slechte telefonische bereikbaarheid.   Net als vorige jaren waren ook veel klinisch fysici, PA-ers en technisch-geneeskundigen aanwezig. Dit is een goede ontwikkeling, niet in het minst omdat innovatie binnen de KNF mede van hen afhankelijk zal zijn.

Wij willen als bestuur de KNF nascholingscommissie, de vele collega’s die workshops en hands-on trainingen hebben georganiseerd of plenaire presentaties hebben gegeven, en de arts-assistenten en onderzoekers die de wetenschappelijke voordrachten hebben verzorgd weer zeer bedanken voor hun bijdragen. Het is mede dank zij hen dat we onze kennis en ervaring kunnen verspreiden en de klinische neurofysiologie in Nederland op dit hoge niveau kunnen houden.

En last but not least: congresbureau Mediscon had het weer zeer goed georganiseerd, zodat de logistiek perfect in orde was, variërend van het wisselen van de honderden deelnemers tussen de workshopsessies tot het laten ondertekenen van de prijzen!

Wij zien nu al uit naar de KNF dagen 2018!