Gezocht: Afgevaardigde NVKNF voor de Beroeps Belangen Commissie (BBC) van de NVN

om de belangen van de neuroloog/klinisch neurofysioloog binnen de BBC van de NVN te behartigen. Per direct.

Beschrijving BBC-lid – algemeen

 • De BBC van de NVN is een no-nonsense commissie die gaat over praktische consequenties van strategische ontwikkelingen, van beleidscontext in de zorg. De BBC vergadert vijf keer per jaar, op een donderdagavond vanaf 19.00 uur.
 • De BBC is een strategische commissie waar het gaat om ontwikkelingen die de positie van neurologen raken: als verwijzer, behandelaar,  en ten opzichte van andere specialisten. Hierbij zijn artsen, en dus ook neurologen, steeds meer afhankelijk van regelgeving die (door anderen) wordt bedacht en die consequenties heeft voor de uitoefening van het vak. Daarvoor moet de BBC met regelmaat overleg zoeken met bijvoorbeeld de NZa, maar ook het CBR en DBC-O.
 • Er voor zorgen dat het werkbaar blijft met ontwikkelingen als een registratieverplichting van ICD-10, beleidsregels voor rijbewijskeuringen, doorverwijs-mogelijkheden, etc.  Dat doet de BBC ook door samenwerking te zoeken met andere WV-en en de Orde/Federatie Medisch Specialisten Nederland (i.o.)
 • Leden adviseren hoe om te gaan met regelgeving: regeldruk, regelinhoud bijvoorbeeld via overleg met DBC-onderhoud

Competenties

 • Inzicht in hoe regelgeving onze werkwijze beïnvloedt.
 • Verdiepen en vertaalslag maken hoe beleidsmakers denken dat ze specialisten kunnen controleren, en daar de praktijk tegenover zetten
 • Op een constructieve, politiek handige manier het gesprek en de samenwerking zoeken, zodat de positie van neurologen kenbaar wordt gemaakt, en ook erkend wordt.
 • Plezier in hebben om het zorgsysteem te begrijpen.

Portefeuille KNF

 • Het behartigen van de (beroeps)belangen van (fulltime) klinisch neurofysiologen en  neurologen met aandachtsveld KNF.
 • Aanspreekpunt binnen de BBC neurologie  voor alle KNF-gerelateerde zaken,  waaronder  het beheren en ontwikkelen van KNF-zorgactiviteiten binnen het DBC-DOT-systeem, inclusief de OZP’s (voorheen OVP’s)
 • Het terugkoppelen van KNF-zaken die spelen binnen de BBC neurologie aan het bestuur en de NvKNF en via het bestuur van de NvKNF aan  de Leden van de NvKNF.
 • Inzicht en kennis van het DBC-DOT-systeem en de KNF-zorgactiviteiten is wenselijk.

Tijdsbesteding

 • De BBC vergadert  regulier 5 maal per jaar, bij voorkeur op de donderdagavond van 19.00 -21.00 uur in de Domus Medica. De voorbereiding van een vergadering kost gemiddeld 1-2 uur.
 • Daarnaast afhankelijk van aparte projecten van bv DBC-onderhoud en NZa extra vergaderingen en daar aan gekoppelde voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Inlichtingen

Stuur een e-mail naar: secretaris@nvknf.nl