Technisch geneeskundige krijgt definitieve plek in de wet BIG

De technisch geneeskundige wordt definitief in de Wet BIG opgenomen. Daartoe besloot de Eerste Kamer dinsdag 23 april op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. Technisch geneeskundigen krijgen daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen. Technisch geneeskundigen mochten sinds 2014, bij wijze van experiment, al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Een vier jaar durend onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS, toonde aan dat dit bijdraagt aan het effectief, efficiënt en veilig inrichten van zorgprocessen. Bovendien kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit aan dat de beroepsgroep vanaf 2020 zelfstandig dbc-zorgtrajecten mag openen en consulten kan registreren.

De klinische neurofysiologie loopt al jaren voorop in de samenwerking met technisch geneeskundigen. Op meerdere KNF afdelingen in het land vormen zij een belangrijk onderdeel van het team binnen het wetenschappelijk onderzoek en de individuele patiëntenzorg. Mede door de goede samenwerking met klinisch neurofysiologen hebben technisch geneeskundigen nu een definitieve plek in de wet BIG verworven.

Meer informatie over de technisch geneeskundige kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging voor technisch geneeskundigen: www.nvvtg.nl.