Dringend stageplekken gezocht voor student laboranten

Voor onze studenten in het uitstroomprofiel KNF zijn wij op dringend zoek naar stageplekken die onze studenten voor de duur van 20 weken kunnen begeleiden. De stages hebben een omvang van 30 EC (1 EC = 28 uur) per stage, waarbij 720 uur op de stageafdeling wordt doorgebracht en 120 uur aan zelfstudie en opdrachten wordt besteed. Een stageweek bestaat uit 36 uur werkend leren en 4 uur voor het uitvoeren van stageopdrachten per week.

Zoals u weet is de afgelopen jaren het opleidingslandschap binnen het beroep tot laborant klinische neurofysiologie veranderd. Naast de opleiding tot Laborant KNF aangeboden door de LOI hogeschool, zijn Zuyd hogeschool en de Hanzehogeschool gestart met het opleiden van laboranten KNF om zodoende een bijdrage te kunnen leveren om de tekorten binnen het werkveld KNF op te kunnen vangen.

Wat wordt gevraagd van de stage afdelingen?

  • De afdeling moet een voldoende verscheidenheid aan patiënten aanbod hebben (EEG, EMG, EP, PSG en duplex) en de afdeling heeft voldoende technische inrichting om de verscheidenheid in patiënten aanbod te kunnen opvangen.
  • De praktijkbegeleider en werkbegeleiders zijn wettelijk bevoegde beroepsbeoefenaren.
  • De student dient tijdens de overeengekomen stageperiode boventallig te zijn.
  • De student ontvangt een stagevergoeding voor de duur van de stage conform de Cao-bepaling van de betreffende stage-instelling van €344,- of €400,- bruto per maand (resp. Cao NFU en Cao NVZ).
  • De student valt onder de WA-verzekering welke de stage instelling heeft afgesloten voor zijn medewerkers.

I.v.m. de bekostigingsstructuur van de opleiding Biometrie en MBRT vanuit het ministerie van OC&W kunnen de beider hogescholen geen leermeestervergoeding betalen aan de opleidingsziekenhuizen.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opleiden van een nieuwe generatie collega’s voor het werkveld Klinische Neurofysiologie?

Meldt u zich dan voor een 20-weekse stage van de Hanzehogeschool aan bij Sharon Haarmans via: s.jonkman@pl.hanze.nl of voor een 40-weekse stage van Zuyd Hogeschool aan bij Kenneth Oti via: kenneth.oti@zuyd.nl.

 

Bekijk de volledige omschrijving