Randvoorwaarden

Randvoorwaarden echo-onderzoek perifere zenuwen


Er zijn een aantal vereisten om zenuwechografie betrouwbaar te kunnen uitvoeren:

  • Zorg dat u bekend met de werking van de apparatuur en basale scanprotocollen.
  • Lees de klinische vraagstelling goed door, neem een korte anamnese af en leg de patiënt rustig uit wat u gaat doen.
  • Neem de tijd om de patiënt goed te positioneren en zorg voor een voldoende verduisterde onderzoekskamer met matig licht.
  • Ga zorgvuldig om met echokoppen en kabels, ze zijn kwetsbaar en een van de duurste elementen van de opstelling.
  • Gebruik voldoende (koppelings)gel en maak de echokop na ieder onderzoek op de correcte manier schoon.
  • Tenslotte dient er technische ondersteuning te zijn, certificering voor het betreffend gebruik, service plan en koppeling met een server om de beelden centraal op te kunnen slaan.

Een praktische verdieping in de basisprincipes van echo-onderzoek en kennis van de anatomie is noodzakelijk om te begrijpen wat u afbeeldt. Maak u bekend met de apparatuur, probes en belangrijkste instellingen en de klinische echoprotocollen. Voor echografie van zenuwen volstaat vaak een echokop met minimaal 15 MHz (liefst 15-18MHz lineaire probes voor arm- en de distale trajecten van beenzenuwen, 12-15Mhz voor proximale beenzenuwen). Draag er zorg voor dat u het onderzoek kunt uitvoeren in een voldoende verduisterde kamer, dat vergroot het contrast en vereist minder correctie van signaal versterking zodat discriminatie van weefsel optimaal mogelijk is.

In een overbelichte is dermate veel correctie nodig, dat het weergegeven signaal op het beeld van de monitor van het echo-apparaat verzadigd is, waardoor goed onderscheid lastig is. Gebruik voldoende ruim echo-gel, zodat koppeling tussen probe en het te onderzoeken lichaamsdeel optimaal is om het ultrageluid in het weefsel te laten komen. Verantwoord gebruik van echokop en kabels zorgt ervoor dat de signaal en beeldkwaliteit zo lang mogelijk optimaal blijven. Zorg ervoor dat kabels netjes spanningsvrij ophangen. Vermijdt het gebruik van alcohol houden vloeistoffen, deze tasten de echokop en het omhulsel van de kabel aan. Reinigt de echokop en kabel met de speciaal daarvoor beschikbare doekjes.

Net als voor ieder ander apparaat op de functie-afdeling, dienen deze technisch gekeurd te zijn voor het betreffende medische gebruik. Daarnaast dient er ook technische ondersteuning te zijn en serviceplan (storingen, updates en onderhoud). De beelden dienen ook centraal op een server opgeslagen te worden, omdat lokale opslag niet voldoet aan de vereiste voor kwaliteitsborging (verplichte opslag is minimaal 15j). Hiervoor is het wenselijk dat er een vaste koppeling is met het netwerk binnen het ziekenhuis.