Pilot parttime opleiding KNF laborant

Graag willen we jullie informeren over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de uren-aanstelling van student laboranten in het eerste jaar. Bij een aantal ziekenhuizen hebben we een pilot laten uitvoeren, om de mogelijkheid van minder-dan-fulltime werken in het eerste jaar van de laboranten opleiding te onderzoeken. Het ziet er naar uit dat dit geen verlies van kwaliteit van de opleiding tot gevolg heeft gehad. Naar aanleiding hiervan is in samenspraak met de Raad (SRBLKNF) en LOI besloten om akkoord te gaan met het versoepelen van de eerder geldende regel dat een student full time dient te werken in het eerste studie jaar. De student dient minimaal 24u per week te werken op de KNF afdeling. De opleidingsduur wordt hiermee evenredig verlengd. Deze regel kan vanaf nu bij meerdere afdelingen worden toegepast.