Persbericht: Nieuwe opleidingsrichting Laborant Klinische Neurofysiologie

Groningen, 4 juli 2018 – Vanaf februari 2019 biedt de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het UMCG en het Martini Ziekenhuis een nieuwe opleidingsrichting Laborant Klinische Neurofysiologie aan.

Tekort aan laboranten
Derdejaars MBRT-studenten (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) kunnen volgend jaar kiezen voor het uitstroomprofiel laborant klinische neurofysiologie. De opleiding biedt deze nieuwe route aan, omdat er in het werkveld van de klinische neurofysiologie (KNF) een tekort aan laboranten wordt verwacht, waardoor de continuïteit van zorg op de KNF afdeling wordt bedreigd. Door het aanbieden van deze richting wordt hierin voorzien. De nieuw op te leiden professionals leveren een bijdrage aan adequate zorg in ziekenhuizen in Noord-Nederland. De studieduur van het nieuwe uitstroomprofiel is 1,5 jaar.

Unieke samenwerking
Het opleidingsprogramma wordt verzorgd in nauwe samenwerking met het UMCG, Martini Ziekenhuis en de ziekenhuizen in Noord-Nederland en partner hogescholen Zuyd en de HAN. Het programma is daarmee in Nederland een uniek voorbeeld van een vakgebied en opleidingsrichting overstijgende samenwerking.

Zorgprofessional van de toekomst
De opleiding MBRT heeft een gevestigde reputatie in het opleiden van zorgprofessionals op het gebied van medisch beeldvormende diagnostiek en radiotherapie. Met deze uitstroomvariant bieden we de studenten MBRT als zorgprofessional van de toekomst een verbreed en interprofessioneel beroepsperspectief.

www.hanze.nl/mbrt