Oproep

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie roept de leden op tot inzendingen voor de Storm van Leeuwen–Magnus prijs 2019.

De prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van klinisch neurofysiologisch onderzoek in de afgelopen twee jaar. Uit de inzending moet duidelijk blijken dat de kandidaat als ‘auctor intellectualis’ van het artikel beschouwd kan worden. De uitreiking zal plaats vinden op de voorjaarsvergadering van de NVKNF (tijdens de KNF dagen 2019). Voor de winnaar is er een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstvoorwerp en een geldbedrag van 1000 euro. Het volledige reglement is te vinden en op de website van de NVKNF.

De artikelen dienen te zijn gepubliceerd of geaccepteerd in een internationaal “peer-reviewed” wetenschappelijk tijdschrift in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018. De inzending dient uiterlijk 15 februari 2019  in het bezit te zijn van de voorzitter van de jury dr. J.H. van der Hoeven.

De beoordeling van het ingezonden werk zal geschieden door een jury bestaande uit:

  • J.H. van der Hoeven, Groningen
  • J.T.H.M. Koelman, Amsterdam
  • Ir. J.P.H. Reulen, Maastricht
  • M.J. Zwarts, Heeze

Voorgedragen werk svp zenden aan de voorzitter van de jury (alleen digitaal): Dr. J.H. van der Hoeven, UMC Groningen – j.h.van.der.hoeven@umcg.nl

Winnaars Storm van Leeuwen Magnus prijs

2017 Arthur Buijink: A.W.G. Buijink et al.
Motor network disruption in essential tremor: a functional and effective  connectivity study.
Brain 2015: 138; 2934-2947.  

2015 Gert van Dijk: J.G. van Dijk et al.
The semiology of tilt-induced reflex syncope in relation to electroencephalographic changes.
Brain 2014: 137; 576-585.

2013 Marye van ’t Klooster: M.A. van ’t Klooster et al.
Time-frequency analysis of single  pulse electrical stimulation to assist delineation of epileptogenic cortex.
Brain2011: 134; 2855-2866.

2011 Cees Stam: C.J. Stam et al.
Graph theoretical analysis of magnetoencephalographic functional connectivity in Alzheimer disease.
Brain 2009:132;213-224.