Verzoek tot aanleveren studies NVN nieuwsbrief (CWON) vóór 1 september 2021

Beste leden, collega’s,

Hierbij willen wij u wijzen op de oproep van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Neurologie (CWON).  Tevens verwijzen wij naar de nieuwsbrief (januari 2021) van de CWON.

Sinds begin dit jaar is de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Neurologie (CWON) vernieuwd en bestaat uit Barry Mook, Maarten Titulaer, Jeroen van Vugt, Marieke Werner, Esther Verstraete, Robert-Jan Goldhoorn (vanuit de VAAN) en ondergetekende.

Een van de doelen die wij ons als nieuwe CWON hadden gesteld is dat we de leden van de NVN meer op de hoogte wilden brengen over het neurologisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. We dachten dat een nieuwsbrief ongeveer 2x per jaar gericht op onderzoek in Nederland hier een mooie manier voor zou zijn. Afgelopen januari hebben we de eerste nieuwsbrief uitgestuurd die goed is ontvangen en we hopen in het najaar de tweede uit te sturen.

Hiervoor willen we, net als voorheen, iedereen, binnen de NVKNF, vragen of zij ons 3 startende, lopende of net afgeronde studies willen sturen, waarvan zij denken dat ze interessant zijn voor leden van de NVN. Dit kunnen clinical trials maar ook fMRI studies of wat dan ook zijn. We willen graag nieuwe onderzoeken belichten die niet al in de nieuwsbrief van januari vermeld zijn. Verder willen we verzoeken om het door te geven indien een van de studies die was opgenomen in de januari nieuwsbrief afgerond is.

U kunt uw studie melden bij secretaris@nvknf.nl. Alhoewel het kort dag is, liefst voor 1 oktober 2021. 

Dan kan er gekeken worden welke 3 onderzoeken kunnen worden gemeld aan de CWON.

 

Bekijk CWON nieuwsbrief januari