Oproep Nederlandse Vereniging voor Neurologie 

Deelt u uw transmurale samenwerking met lokale/regionale zorgorganisaties met de NVN?

Geachte NVN-contactpersonen en voorzitters van de NVN-werkgroepen,

Netwerkgeneeskunde is een van de speerpunten binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Namens de projectgroep Netwerkgeneeskunde en de NVN willen wij aandacht vragen voor pakkende voorbeelden van (lokale) transmurale zorgpaden, anderhalvelijnszorg en regionale netwerken rondom de patiënt (met gezamenlijke contractering). Bijvoorbeeld een intensieve samenwerking met het verpleeghuis waarbij de neuroloog aansluit bij de MDO’s voor de patiënten met de Ziekte van Parkinson of het invullen van een spreekuur bij de huisarts door u of door een van uw gespecialiseerde verpleegkundig specialisten.

Zijn er in uw regio lokale netwerken voor specifieke ziektebeelden (MS, Parkinson, CVA, etc) of samenwerking met hulpverleners in de eerste en/of de derde lijn in de breedste zin van het woord?

Wij zien uw praktijkvoorbeelden graag tegemoet via vereniging@neurologie.nl

Ook als de samenwerking nog in een beginfase zit, ontvangen wij graag bericht.

In overleg met u wordt bekeken welke ondersteuning de projectgroep u kan bieden en welke initiatieven gepubliceerd worden op de website van de NVN ter inspiratie voor onze collega’s in het land.

Ter info: Netwerkgeneeskunde, dat aansluit bij de rapportage Juiste zorg op de juiste plek, is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 en opgenomen in het visiedocument Medisch Specialist 2025, is binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie als speerpunt geprioriteerd voor 2019 en 2020. De NVN projectgroep Netwerkgeneeskunde geeft invulling aan het speerpunt.

Met vriendelijke groet,

namens de projectgroep Netwerkgeneeskunde,

 

Erwin Hoogervorst