De Neuroloog zoekt:

Wegens het vertrek van twee leden van de redactie van De Neuroloog zijn we op zoek naar twee nieuwe redactieraadleden.
Bent u een enthousiaste neuroloog met een brede interesse in de ontwikkelingen in de neurologie (vakinhoudelijk en beleidsmatig) en betrokken bij de vereniging? Heeft u een goed gevoel voor wat er leeft onder vakgenoten, een constructief-kritische houding en een groot netwerk? Heeft u redactionele ervaring en/of inspirerende idee├źn voor De Neuroloog? Dan horen we graag van u!

De taken van redactieleden zijn:

  • 6 keer per jaar vergaderen over de inhoud (via Teams of op locatie)
  • onderwerpen aandragen en relevante ontwikkelingen signaleren
  • vragen en discussiepunten aanreiken voor artikelen
  • artikelen beoordelen.

Redactieleden zijn lid van de NVN en worden benoemd door het verenigingsbestuur, voor een termijn van vier jaar. Bij de samenstelling van de redactieraad wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de beroepsgroep. Om deze reden zijn we nu met name op zoek naar uitbreiding met een KNF-neuroloog.

Vragen over deze vacature kunt u stellen via redactie@deneuroloog.nl.