NVN – Winkler medaille 2020

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zal tijdens de NVN-Wetenschapsdagen op donderdag 12 november of vrijdag 13 november 2020 de Winklermedaille uitreiken. Overeenkomstig de statuten van de Winklermedaille wordt deze medaille eens in de vijf jaar uitgereikt. De beoordelingscommissie ontvangt inzendingen graag vóór 1 mei 2020. Op de website vindt u meer informatie over de Winker medaille en aan welke voorwaarden de inzendingen moeten voldoen.

Met vriendelijke groet,

Marjolein van Kalles

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Mercatorlaan 1200
Postbus 20050
3502 LB UTRECHT
Tel:  +31 (0) 88 5001900
Website: www.neurologie.nl