Normaalwaarden – Tarsaal Tunnel Syndroom


Het tarsale tunnel syndroom is weliswaar minder prevalent dan CTS, ulnaropathie en peroneus neuropathie, en lange tijd omstreden door het ontbreken van goede diagnostische test [6]. Desondanks zijn er recent meerdere echostudies op dit onderwerp gepubliceerd, waarin zowel diagnostische als aanvullende waarde van zenuwechografie bij drukneuropathie van n. tibialis thv tarsale tunnel is beschreven [2-5, 7, 8]. Op basis van deze gegevens lijkt echo niet alleen sensitiever maar heeft het ook hogere specificiteit, dan het vaak technisch lastige EMG (bijv. bdz niet opwekbaar of kan passen bij meerdere lokalisaties). Het echografisch meten van de zenuwdikte van de n. tibialis thv tarsale tunnel lijkt vrij betrouwbaar [9-12]. Ook hier blijkt weer dat er spreiding zit aan referentiewaarden tussen verschillende populaties (oa Europees, Amerikaans) [9-12].

Binnen de Nederlandse populatie is wordt doorgaans een referentiewaarde van <13mm2 aangehouden binnen de gezonde populatie [13-15]. Naast absolute waarde die de referentiewaarde van gezonde populatie overstijgt, kan ook verschil >2mm2 tussen links en rechts als aanvullend criterium voor verdikking worden genomen [9, 10]. Als voorwaarde voor een positieve test voor tarsale tunnel, dient er altijd een relatie te zijn met een naburige structuur die druk geeft (verdikking zonder compressie komt oa ook voor bij polyneuropathie) [2-5, 7, 8, 13-16]. Het verdient aanbeveling om zowel de dikte van de n. tibialis thv tarsale tunnel als ook het substraat van externe compressie goed te documenteren (zn in meerdere richtingen en met heldere annotaties).

Overzicht ziekte-specifieke afkaapwaarden TTS.

Ziekte-specifieke afkapwaardenSensitiviteitSpecificiteit
- CSA tarsale tunnel ingang>24mm217% [1]100% [1]
- CSA tarsale tunnel ingang>19mm261% [1]88% [1]
- CSA-ratio (ingang/midtarsale tunnel)>174% [1]100% [1]
CSA > 13mm2 + structurele afwijking60-84% [2-4]
EMGlaagbeperkt
Beperkt/niet onderzocht
- fasciculair patroon
- hypervascularisatie
- echogeniciteit
- elastografie
Structurele afwijkingen
Perineuraal [2-5]
- Vasculair (pseudo-)aneurysma, tromboflebitis, varices, malformaties, etc.
- Bot synostose, osteophyten, fractuur/callus
- Spier hypertrofe/accessoire spier.
- Bindweefsel ganglion, (synoviale) cyste, lipoom. tenosynoviitis, fibrose, fasciitis.
Overig neuraal [2]schwannoom, neurinoom.


Referenties

 1. Tawfik, E.A., A.K. El Zohiery, and A.A. Abouelela, Proposed Sonographic Criteria for the Diagnosis of Idiopathic Tarsal Tunnel Syndrome. Arch Phys Med Rehabil, 2016. 97(7): p. 1093-9.
 2. Fantino, O., Role of ultrasound in posteromedial tarsal tunnel syndrome: 81 cases. J Ultrasound, 2014. 17(2): p. 99-112.
 3. Samarawickrama, D., et al., Nerve ultrasound in electrophysiologically verified tarsal tunnel syndrome. Muscle Nerve, 2016. 53(6): p. 906-12.
 4. Coraci, D., et al., Ultrasound in tarsal tunnel syndrome: Correct diagnosis for appropriate treatment. Muscle Nerve, 2016. 54(6): p. 1148-1149.
 5. Nagaoka, M. and H. Matsuzaki, Ultrasonography in tarsal tunnel syndrome. J Ultrasound Med, 2005. 24(8): p. 1035-40.
 6. Doneddu, P.E., et al., Tarsal tunnel syndrome: still more opinions than evidence. Status of the art. Neurol Sci, 2017. 38(10): p. 1735-1739.
 7. Peer, S., et al., High-resolution sonography of lower extremity peripheral nerves: anatomic correlation and spectrum of disease. J Ultrasound Med, 2002. 21(3): p. 315-22.
 8. Vijayan, J., et al., Sonography as an aid to neurophysiological studies in diagnosing tarsal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil, 2009. 88(6): p. 500-1.
 9. Alshami, A.M., et al., Reliability and size of the measurement error when determining the cross-sectional area of the tibial nerve at the tarsal tunnel with ultrasonography. Ultrasound Med Biol, 2009. 35(7): p. 1098-102.
 10. Tagliafico, A., et al., Reliability of side-to-side ultrasound cross-sectional area measurements of lower extremity nerves in healthy subjects. Muscle Nerve, 2012. 46(5): p. 717-22.
 11. Cartwright, M.S., et al., Validity and reliability of nerve and muscle ultrasound. Muscle Nerve, 2013. 47(4): p. 515-21.
 12. Boehm, J., et al., High-resolution ultrasonography of peripheral nerves: measurements on 14 nerve segments in 56 healthy subjects and reliability assessments. Ultraschall Med, 2014. 35(5): p. 459-67.
 13. Goedee, H.S., G.J. Brekelmans, and L.H. Visser, Multifocal enlargement and increased vascularization of peripheral nerves detected by sonography in CIDP: a pilot study. Clin Neurophysiol, 2014. 125(1): p. 154-9.
 14. Goedee, S.H., et al., Distinctive patterns of sonographic nerve enlargement in Charcot-Marie-Tooth type 1A and hereditary neuropathy with pressure palsies. Clin Neurophysiol, 2015. 126(7): p. 1413-20.
 15. Goedee, H.S., et al., Nerve sonography to detect peripheral nerve involvement in vasculitis syndromes. Neurology: Clinical Practice, 2016. 6(4): p. 293-303.
 16. Goedee, H.S., et al., High resolution sonography in the evaluation of the peripheral nervous system in polyneuropathy–a review of the literature. Eur J Neurol, 2013. 20(10): p. 1342-51.