Normaalwaarden – Peroneus Neuropathie

Zenuwechografie is ook bij peroneus (druk)neuropathie complementair aan EMG, en kan helpen bij het lokaliseren (ontbreken geleidingsstoornissen of uitsluitend axonale schade) en vaststellen van de aard van de afwijking (tumor, cyste, intraneuraal ganglion, schwannoom, etc) [1-9]. Wederom geldt dat het ontbreken van goede alternatieve gouden standaard, de beperkende factor is voor het nauwkeurig bepalen van de exacte diagnostische waarde.

Er zijn in de literatuur verschillende normaalwaarden beschreven voor de n. peroneus, gemeten in transversale richting, zowel thv knie net na splitsing van n. ischiadicus als thv fibulakop [1, 4, 7, 10-16]. Voor de Nederlandse populatie zijn er ziekte-specifieke afkapwaarde voor de n. peroneus: >11mm2 thv fibulakop en >9mm2 proximaal in fossa poplitea (3cm proximaal van fibulakop) [1].

Echografische verdikking kan ook worden gevonden bij polyneuropathieën [17-20], er zijn helaas geen studies gepubliceerd die ziekte-specifieke afkapwaarden van echografie hebben onderzocht bij een drukneuropathie gesuperponeerd op polyneuropathie. Ofschoon beschreven bij andere drukneuropathieën [21-23], is de waarde van hypervascularisatie bij peroneus neuropathie niet systematisch onderzocht. Mogelijk is het bepalen van echogeniceit (kwantitatief, semi-automatisch Image J software) van toegevoegde waarde in settings met voldoende ervaring, maar daar zijn meer systematische studies voor nodig [24]. De relatie tussen morfologie (echo) en functie (EMG) is helaas minder duidelijk dan op het eerste oog lijkt: vooral verdikkingen in groep met ’axonaal letsel’, maar echter ook in groep met demyelinisatie (block, geleidingsvertraging (verschillende criteria gebruikt)) of zelfs normale geleiding zonder systematische verschillen tussen de groepen [1, 4, 24]. Het is mogelijk dat in de groep met beeld dat gedomineerd wordt door verlies van axonen, in feite een ernstigere mate van compressie (intensiteit en/of duur) weerspiegelt itt geleidingsvertraging of blocking van axonen (bij lichte compressie, of juist aan het begin voordat axon onherstelbaar begint te falen). Daarnaast kunnen verschillen in tijdsrelatie en drempel van de afwijkingen in functie en morfologie een rol spelen [25].

Andere afwijkingen die men kan treffen bij echografie tbv klinisch beeld van peroneus neuropathie vallen in een aantal vaste categoriën: cyste/ganglion, tumor, traumatisch letsel en relatie met omliggend weefsel. Hiervan zijn vooral publicaties in de vorm van cases, case-series, zonder vastomlijnde ziekte-specifieke criteria [2, 9, 26-36]. Als good practice parameter wordt dan ook aanbevolen om de afwijking systematisch te documenteren en beschrijven, alvorens een etiologische conclusie te brengen [37]. Het is dan zinvol om opnames met goede annotaties in 2 richtingen te maken. Tenslotte is ook de n. peroneus superficialis echografisch af te beelden (technisch wel lastiger), waarbij het documenteren van focale verstoring van integriteit of kaliber zinvol kunnen zijn [38].

Overzicht ziekte-specifieke afkapwaarden peroneus neuropathie

Ziekte-specifieke afkapwaardenSensitiviteitSpecificiteit
- thv fibulakop: CSA>11mm271% [1]85% [1]
- thv fossa poplitea: CSA>9mm271% [1]85% [1]
Andere CSA 8-12mm239-90% [4, 7, 39]
EMG + echo88% [1]
Mogelijk diagnostische waarde
- echogeniciteit[24]
- fasciculair patroon[40]
Niet onderzocht
- ratio (bijv. CSA fibulakop/fossa poplitea)
- hypervascularisatie
- elastografie
Overige bevindingen
- intraneuraal ganglion/cyste [2]
- Overige structurele afwijkingenneuroom/-fibroom, neuro-/axonotmesis, osteophyten,
schwannoom, hematoom, Bakerse cyste [8, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-46]

Referenties

 1. Visser, L.H., et al., Diagnostic value of high-resolution sonography in common fibular neuropathy at the fibular head. Muscle Nerve, 2013. 48(2): p. 171-8.
 2. Visser, L.H., High-resolution sonography of the common peroneal nerve: detection of intraneural ganglia. Neurology, 2006. 67(8): p. 1473-5.
 3. Cartwright, M.S. and F.O. Walker, Neuromuscular ultrasound in common entrapment neuropathies. Muscle Nerve, 2013. 48(5): p. 696-704.
 4. Tsukamoto, H., et al., Ultrasound and neurophysiological correlation in common fibular nerve conduction block at fibular head. Clin Neurophysiol, 2014. 125(7): p. 1491-5.
 5. Lo, Y.L., et al., High-resolution ultrasound as a diagnostic adjunct in common peroneal neuropathy. Arch Neurol, 2007. 64(12): p. 1798-800.
 6. Young, N.P., et al., Clinical and electrodiagnostic correlates of peroneal intraneural ganglia. Neurology, 2009. 72(5): p. 447-52.
 7. Bignotti, B., et al., Ultrasound versus MRI in common fibular neuropathy. Muscle Nerve, 2017. 55(6): p. 849-857.
 8. Cantisani, V., et al., Elastographic and contrast-enhanced ultrasound features of a benign schwannoma of the common fibular nerve. J Ultrasound, 2013. 16(3): p. 135-8.
 9. Lee, F.C., et al., High-resolution ultrasonography in the diagnosis and intraoperative management of peripheral nerve lesions. J Neurosurg, 2011. 114(1): p. 206-11.
 10. Peeters, E.Y., K.H. Nieboer, and M.M. Osteaux, Sonography of the normal ulnar nerve at Guyon’s canal and of the common peroneal nerve dorsal to the fibular head. J Clin Ultrasound, 2004. 32(8): p. 375-80.
 11. Cartwright, M.S., et al., Nerve cross-sectional area in extremes of age. Muscle Nerve, 2013. 47(6): p. 890-3.
 12. Kerasnoudis, A., et al., Cross sectional area reference values for sonography of peripheral nerves and brachial plexus. Clin Neurophysiol, 2013. 124(9): p. 1881-8.
 13. Qrimli, M., et al., Reference values for ultrasonograpy of peripheral nerves. Muscle Nerve, 2016. 53(4): p. 538-44.
 14. Bedewi, M.A., et al., Estimation of ultrasound reference values for the lower limb peripheral nerves in adults: A cross-sectional study. Medicine (Baltimore), 2018. 97(12): p. e0179.
 15. Tagliafico, A., et al., Reliability of side-to-side ultrasound cross-sectional area measurements of lower extremity nerves in healthy subjects. Muscle Nerve, 2012. 46(5): p. 717-22.
 16. Grimm, A., et al., Nerve ultrasound normal values – Readjustment of the ultrasound pattern sum score UPSS. Clin Neurophysiol, 2018. 129(7): p. 1403-1409.
 17. Goedee, H.S., et al., High resolution sonography in the evaluation of the peripheral nervous system in polyneuropathy–a review of the literature. Eur J Neurol, 2013. 20(10): p. 1342-51.
 18. Goedee, S.H., et al., Distinctive patterns of sonographic nerve enlargement in Charcot-Marie-Tooth type 1A and hereditary neuropathy with pressure palsies. Clin Neurophysiol, 2015. 126(7): p. 1413-20.
 19. Goedee, H.S., et al., Nerve sonography to detect peripheral nerve involvement in vasculitis syndromes. Neurology: Clinical Practice, 2016. 6(4): p. 293-303.
 20. Goedee, H.S., et al., Diagnostic value of sonography in treatment-naive chronic inflammatory neuropathies. Neurology, 2016.
 21. Frijlink, D.W., G.J. Brekelmans, and L.H. Visser, Increased nerve vascularization detected by color Doppler sonography in patients with ulnar neuropathy at the elbow indicates axonal damage. Muscle Nerve, 2013. 47(2): p. 188-93.
 22. Mohammadi, A., et al., Correlation between the severity of carpal tunnel syndrome and color Doppler sonography findings. AJR Am J Roentgenol, 2012. 198(2): p. W181-4.
 23. Vanderschueren, G.A., V.E. Meys, and R. Beekman, Doppler sonography for the diagnosis of carpal tunnel syndrome: a critical review. Muscle Nerve, 2014. 50(2): p. 159-63.
 24. Lee, H., G.J.F. Brekelmans, and L.H. Visser, Quantitative assessment of nerve echogenicity as an additional tool for evaluation of common fibular neuropathy. Clin Neurophysiol, 2016. 127(1): p. 874-879.
 25. Visser, L.H. and H.S. Goedee, The relation between nerve morphology detected by sonography and electrodiagnostic findings. Clin Neurophysiol, 2014. 125(7): p. 1293-4.
 26. Adani, R., et al., Schwannomas of the upper extremity: analysis of 34 cases. Acta Neurochir (Wien), 2014. 156(12): p. 2325-30.
 27. Kowalska, B., Assessment of the utility of ultrasonography with high-frequency transducers in the diagnosis of posttraumatic neuropathies. J Ultrason, 2015. 15(60): p. 15-28.
 28. Padua, L., et al., Ultrasound as a useful tool in the diagnosis and management of traumatic nerve lesions. Clin Neurophysiol, 2013. 124(6): p. 1237-43.
 29. Cartwright, M.S., et al., A randomized trial of diagnostic ultrasound to improve outcomes in focal neuropathies. Muscle Nerve, 2015. 52(5): p. 746-53.
 30. Padua, L., et al., Contribution of ultrasound in the assessment of nerve diseases. Eur J Neurol, 2012. 19(1): p. 47-54.
 31. Pedrazzini, M., et al., Bilateral ganglion cyst of the common peroneal nerve. Eur Radiol, 2002. 12(11): p. 2803-6.
 32. Rawal, A., et al., Compression neuropathy of common peroneal nerve caused by an extraneural ganglion: a report of two cases. Microsurgery, 2004. 24(1): p. 63-6.
 33. Hobson-Webb, L.D. and L. Padua, Ultrasound of Focal Neuropathies. J Clin Neurophysiol, 2016. 33(2): p. 94-102.
 34. Bianchi, M.L.E., et al., Fibular nerve neurotmesis secondary to knee trauma: a diagnosis requiring nerve ultrasound. Clin Neurophysiol, 2014. 125(4): p. 858-859.
 35. Zeidenberg, J., et al., The utility of ultrasound in the assessment of traumatic peripheral nerve lesions: report of 4 cases. Neurosurg Focus, 2015. 39(3): p. E3.
 36. Coraci, D., et al., Fibular nerve neurotmesis after knee dislocation: Ultrasonographic findings. Muscle Nerve, 2016. 54(6): p. 1146-1147.
 37. Hobson-Webb, L.D., L. Padua, and C. Martinoli, Ultrasonography in the diagnosis of peripheral nerve disease. Expert Opin Med Diagn, 2012. 6(5): p. 457-71.
 38. Coraci, D., et al., Ultrasonographic assessment of superficial fibular nerve branches. Clin Neurophysiol, 2016. 127(10): p. 3298-300.
 39. Kim, J.Y., et al., Diagnostic Cutoff Value for Ultrasonography of the Common Fibular Neuropathy at the Fibular Head. Ann Rehabil Med, 2016. 40(6): p. 1057-1063.
 40. Bignotti, B., et al., Fascicular involvement in common fibular neuropathy: Evaluation with ultrasound. Muscle Nerve, 2016. 53(4): p. 532-7.
 41. van Zantvoort, A.P., P. Cuppen, and M.R. Scheltinga, Management and patients perspective regarding a common peroneal nerve schwannoma: a rare cause of lower leg pain in a young individual. BMJ Case Rep, 2017. 2017.
 42. Andrychowski, J., Z. Czernicki, and P. Jasielski, [Schwannoma of the common peroneal nerve. A differential diagnosis versus rare popliteal cyst]. Neurol Neurochir Pol, 2012. 46(4): p. 396-400; discussion 401-2.
 43. Nikolopoulos, D., et al., Deep peroneal nerve palsy caused by an extraneural ganglion cyst: a rare case. Case Rep Orthop, 2015. 2015: p. 861697.
 44. Walker, S., et al., Extraneural ganglion cyst as a rare cause for footdrop. Muscle Nerve, 2017. 56(6): p. E173-E174.
 45. eng, X., et al., Compression neuropathy of common peroneal nerve caused by a popliteal cyst: A case report. Medicine (Baltimore), 2018. 97(16): p. e9922.
 46. Piccinini, G., et al., A case of double anatomic variation: diagnostic efficacy of the combination of ultrasound and neurophysiology. World Neurosurg, 2018.