NVN – Netwerkgeneeskunde

NVN: netwerkgeneeskunde
De NVN vraagt om aandacht voor een van hun actuele speerpunten: netwerkgeneeskunde. Onze vereniging is derhalve ook op zoek naar pakkende voorbeelden van (lokale) transmurale zorgpaden, anderhalvelijnszorg en regionale netwerken rondom de patiënt (met gezamenlijke contractering). Hebt u plannen voor een dergelijk project of bent u er zelfs al mee bezig, laat het ons en/of de NVN weten via secretariaat@nvknf.nl/vereniging@neurologie.nl. De projectgroep netwerkgeneeskunde heeft de ambitie om innovatieve zorg zo goed mogelijk te ondersteunen, zowel wat betreft knowhow als ook financieel.