Nieuwsbrief Augustus 2020

Beste leden,

Hopelijk gaat het u goed in deze enerverende tijd en bent u in de gelegenheid, tijdens deze zomer maanden, uw rust te pakken.

Op 4 september 2020 kunnen we dan aftrappen met de eerste online editie van de KNF dagen. Heeft u zich al aangemeld? Kijk anders op de website knfdagen.nl, ook voor het programma (wat overigens ook enkele verrassingen in petto heeft).

Daarnaast in deze nieuwsbrief meer informatie over het KNF-examen op 27 november en enkele andere data om vast te noteren. Wilt u uw studie landelijk onder de aandacht brengen? Mail dan voor 21 augustus secretaris@nvknf.nl. Zie voor meer details de oproep vanuit de NVN. Verder vindt u nog enkele wetenswaardigheden ter afsluiting van deze nieuwsbrief.

Rest ons nog u een goede zomer toe te wensen!

Namens het bestuur van de NVKNF,

Fleur van Rootselaar en Viviane van Kasteel

 


Eerste Digitale KNF-dag 4 september 2020

Klik op de onderstaande link om het programma te bekijken en u online aan te melden. Op 4 september 2020 zal ook de ALV van de NVKNF digitaal plaatsvinden. Stukken en agenda volgen.

Programma KNF-dag 4 september


Namens de nascholingscommissie

Ook dit jaar willen we iedereen weer de gelegenheid geven hun actuele kennis van de klinische neurofysiologie te testen en bij te scholen door het maken van het KNF-nascholingsexamen. Dit jaar zal het examen plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020 voor assistenten. Voor neurologen zal het examen na deze datum nog twee weken beschikbaar zijn. Verdere informatie volgt via de website van de NvKNF.

Verder is de examencommissie op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor alles rondom het KNF-examen waarbij met name het schrijven en redigeren van toetsvragen de belangrijkste werkzaamheden zijn. We zijn dus op zoek naar perifere en academische neurologen die affiniteit hebben (of willen krijgen) met toetsing. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit kenbaar maken via het email-adres: knfexamen@nvknf.nl.


Wintervergadering Januari 2021

De najaarsvergadering zal, samen met het KNF-T symposium, dit keer een wintereditie worden en vermoedelijk in januari of februari 2021 gaan plaatsvinden. Aankondigingen volgen later dit jaar.


KNF-dagen 2021 op 3 en 4 juni

Volgend jaar 2021 hopen we dat dan de KNF-dagen weer in “normale vorm” gehouden kunnen worden, en wel op 3 en 4 juni 2021.


Oproep NVN aanmelden neurologisch wetenschappelijk onderzoek 

Het bestuur is benaderd door de Commissie Wetenschappelijk onderzoek Neurologie (CWON) om lopende of net afgeronde studies binnen de KNF te inventariseren, die interessant zouden zijn voor de leden van de NVN. Dit met doel om de NVN-leden meer te informeren over neurologisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Indien u bezig bent met een studie/clinical trial of onderzoek anderszins met een KNF-onderwerp of recent een studie heeft afgerond en de studie is van algemeen belang voor de algemeen neuroloog of u wilt aandacht vragen voor uw studie voor bijvoorbeeld patiënten deelname willen wij u vragen dit te melden aan het bestuur. Graag vóór 21 augustus met enkele regels toelichting sturen aan secretaris@nvknf.nl.


Lopes da Silva lezing ECCN

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de ECCN vanaf volgende jaar drie nieuwe plenaire lezingen in het leven heeft geroepen en dat een van de lezingen “The Lopes da Silva Lecture in EEG and central neurophysiology” zal gaan heten.


IFCN President’s Message

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de ECCN vanaf volgende jaar drie nieuwe plenaire lezingen in het leven heeft geroepen en dat een van de lezingen “The Lopes da Silva Lecture in EEG and central neurophysiology” zal gaan heten.

Bekijk het bericht