Even voorstellen!

Mijn naam is Alex Munts. Sinds 2009 werk ik als neuroloog/klinisch neurofysioloog in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp. Het Spaarne Gasthuis is een STZ-ziekenhuis met een afdeling neurologie waar 14 neurologen en 7 KNF laboranten werken. Daarmee zijn we dus een grote “perifere” afdeling. Binnenkort hopen we uit te breiden met een vacature voor een leerling laborant. Op dit moment is er nog geen bevoegdheid voor de basisstage voor een aios neurologie (maar hopelijk komt dat nog). Helemaal tevreden ben ik als we dit jaar de zenuwechografie beschikbaar krijgen. Misschien herkenbaar voor velen dat zoiets in een steeds complexer wordend ziekenhuis niet erg gemakkelijk te regelen is. Zwak uitgedrukt. Gelukkig werd ik hierin bijgestaan door collega KNF’ers. Goed dat we verenigd zijn!

Naast KNF is bewegingsstoornissen mijn aandachtsgebied. Samen met Tom van Mierlo ben ik verantwoordelijk voor een specialistische polikliniek die dagelijks door vele patiënten bezocht wordt. We richten ons op het complete spectrum van hypo- en hyperkinetische bewegingsstoornissen. Botulinetoxine toedieningen vinden op de KNF plaats. Daarnaast ben ik ook lid van het bestuur van de NVN Werkgroep Bewegingsstoornissen.

Ik ben vereerd sinds 12 april 2018 deel uit te mogen maken van het NVKNF-bestuur. Deze vereniging verricht een hoop goed werk. Graag lever ik ook mijn bijdrage!