Nascholing – Presentaties

De cursus en website neuromusculaire echografie zijn ingericht op een stuk basis (principes, technieken en beoordeling) en handreikingen voor de praktijk (protocollen, verslaglegging, presentaties, casuïstiek en syllabi). Deze sectie biedt middels presentaties, die ook aan bod komen op de echocursus verdieping in de basis en sono-anatomie, een overzicht van indicaties en bevindingen over meerdere arm- en beenzenuwen. De meest relevante zenuwen voor de klinische praktijk komen hierbij stapsgewijs aan bod, met een vast patroon:
– identificatie/discriminatie obv sono-anatomie per zenuwsegment
– overzicht diagnostische indicaties
– overzicht van voorbeelden bevindingen en toegevoegde waarde echografie
Leidraad voor uitvoer en interpretatie van zenuwechografie blijft de klinische context, met herhaalde training en uitvoering in de praktijk.

Documentatie Presentatie

DocumentatieDownload
Appearance of Normal Cranial Nerves on Steady-State Free Precession MR Images Download