Maak kennis met Emmanuel Assey

Tanzania is het grootste land ter wereld zonder landelijke neurologie opleiding. Het heeft bijna 50 miljoen inwoners en 1 neuroloog voor elke >10 miljoen inwoners. De meeste neurologie wordt gezien door de internisten en kinderartsen, waarvan er nu opgeteld enkele honderden zijn. Deze specialisten moeten onder meer de hele neurologie beheersen. Eén van de neurologen in het land is Marieke Dekker, in Nederland opgeleid en sinds 2012 werkzaam in KCMC, een groot opleidingsziekenhuis aan de voet van de Kilimanjaro. Op kleine schaal leiden zij en haar collega internisten op tot neuroloog. Ook is er een door de RGS erkende Tropische Neurologiestage voor Nederlandse AIOS.

Eén van de jonge artsen die geoormerkt is als neuroloog in opleiding is Emmanuel Assey (foto). Hij is al jaren betrokken bij de klinische neurofysiologie en neurologie van KCMC en wordt beschouwd als de toekomst van de afdeling. Om hem te ondersteunen in zijn basisopleiding Interne en een extra training in Neurologie Klinische Neurofysiologie (Kempenhaeghe, Dr. Machiel Zwarts; Nijmegen, Dr. Nens van Alfen) doneert de NVKNF jaarlijks een bedrag van € 1.500 gedurende 5 jaar. We zijn de NVKNF enorm erkentelijk voor hun steun en hopen dat door deze subsidie aan Dr. Assey de langlopende samenwerking van Nederlandse centra met KCMC bestendigt.

Onderstaand links een foto van Emmanuel Assey en rechts een Masterclass EMG in KCMC.