Oops...
Slider with alias knfdagen2017 not found.
 
 
 

KNF dagen 2017

Geachte Collegae,

Hierbij kondigen we weer de KNF dagen aan. Dit keer zonder ondertiteling, niet omdat het ons aan inspiratie ontbrak, maar omdat we af en toe gebaande wegen moeten verlaten. In onze opinie zijn de ‘KNF dagen’ inmiddels een gevleugeld begrip geworden en behoeft het geen ondertitel. Voor de tweede keer zullen we in Congrescentrum Werelt in Lunteren zijn, dit is de vorige keer goed bevallen. Wel zijn we dit jaar vroeg, de dagen zijn op 16 en 17 februari 2017. Ook voor dit jaar hebben we weer een mooie mix van plenaire lezingen en workshops waarbij we zowel de basis van het vak als de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen.

De klinische neurofysiologie verandert. Nieuwe onderzoeksmodaliteiten doen zich voor, intraoperatieve neuromonitoring (IONM) is daar een prominent voorbeeld van. IONM vergroot niet alleen inhoudelijk het palet aan KNF verrichtingen, ook is de werkwijze anders dan wij gewend zijn en het vergt (hoog-)specifieke expertise die tot nu toe tijdens de opleiding niet aan bod kwam. Op donderdagmorgen wordt er aandacht besteed aan IONM.

We nodigen u dan ook weer van harte uit onze nascholing bij te wonen.

Machiel Zwarts, Hans Koelman, Selma Tromp, Alida Gouw en Martijn Tannemaat
KNF Nascholingscommissie 2017

Geachte Collegae,

De KNF dagen 2017 bieden u weer een zeer gevarieerd programma, waarbij het ook verheugend is te constateren dat de nascholingscommissie er in geslaagd is vele nieuwe onderwerpen op te nemen, in lijn met boeiende ontwikkelingen binnen de klinische neurofysiologie. Dit geldt ook voor de cursussen, die dit jaar alledrie vernieuwd zijn.

Net als voorgaande jaren blijft het concept onveranderd, waarbij presentaties afgewisseld worden met workshops. Deze opzet wordt zeer gewaardeerd en blijkt ook de kennisuitwisseling en discussies over de verschillende aspecten van de klinische neurofysiologie zeer ten goede te komen.

Net als voorgaande jaren kan ik u de KNF dagen 2017 dan ook van harte aanbevelen!

Michel J.A.M. van Putten
Voorzitter NVKNF

Programma Donderdag 16 februari 

TijdActiviteit
09.30 uurCursus
11.00 uurUitnodiging Werkgroep Neuromonitoring van de NVKNF *
13.00 uurLunch
14.00 uurLedenvergadering NvKNF
15.00 uurKoffiepauze
15.20 uurIntroductie Vrije voordrachten en uitleg procedure prijzen
15.30 uurVrije voordrachten
17.30 uurUitreiking assistenten/onderzoekers prijs
18.00 uurBorrel en diner

*) We willen graag alle collegae die actief bij IONM betrokken zijn uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. De bedoeling is om in eerste instantie lokale ervaringen te delen en in tweede instantie te discussiëren over zin en onzin van een werkgroep neuromonitoring binnen de NVKNF. Delen van expertise alsmede het bepalen van kwaliteitseisen en samenwerking op wetenschappelijk gebied zijn daarbij belangrijke onderwerpen. De deelname aan deze bespreking is uiteraard gratis maar vooraanmelding is wel vereist mede vanwege enkele vragen die van tevoren per mail zullen worden toegestuurd.

 

Cursus 1 – Neuromusculaire Echografie

Prof.dr. L.H. Visser en dr. N. van Alfen

Echografie krijgt in toenemende mate plaats in de diagnostiek van aandoeningen van het perifere zenuwstelsel en de spieren. Dit is enerzijds omdat het een patiëntvriendelijke vorm van onderzoek is, die aan het bed en in de spreekkamer kan worden uitgevoerd. Maar spier- en zenuwechografie blijkt ook een sensitief en betrouwbaar instrument te zijn voor een aantal indicaties, zoals drukneuropathie, screening naar inflammatoire neuropathie of een neuromusculaire aandoening in het algemeen. In deze cursus krijgt u een inleiding in de echografie in het algemeen en leert u wat er voor nodig is om een goed plaatje op het scherm te krijgen. Daarnaast zal het onderzoek van enkele veel voorkomende indicaties besproken worden aan de hand van voorbeelden, en zal live het echo onderzoek van de n. medianus, de n. ulnaris, de n. peroneus en het middenrif worden getoond.

Cursus 2 – Basiscursus Polysomnografie

Drs. P.J. Simons

De cursus is bedoeld voor hen die geen of weinig kennis hebben van het polysomnografisch onderzoek of die kennis willen opfrissen. Enige voorkennis van de belangrijkste ziektebeelden in de slaapgeneeskunde is een must doch geen vereiste Inhoudelijk komen aan de orde de technische aspecten van de PSG-registratie (sensoren en beplakking), artefactherkenning, scoren en interpreteren van de signalen, trendanalyse, leren “lezen” van een PSG-verslag, bespreken van enkele klinische voorbeelden. Er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie.

 

Programma Vrijdag 17 februari 

 

TijdActiviteit
09.50 uurOpening
10.00 uurIONM bij hersen- ruggenmergtumoren
Mw. dr. G. Drost
10.25 uurTMS in epilepsie
Dr. M.J. Zwarts
10.50 uurKoffiepauze
11.20 uurWorkshops – Sessie 1
12.05 uurWorkshops – Sessie 2
12.50 uurLunch
13.50 uurWorkshops – Sessie 3
14.35 uurWorkshops – Sessie 4
15.20 uurKoffiepauze
15.45 uurDebat: EMG of echo bij CTS
Prof.dr. L.H. Visser vs Dr. C. Verhamme
16.10 uurThe neurophysiology of sleep and its functional role in memory consolidation
Dr. T.O. Bergmann
16.35 uurStellingen over de toekomst van de KNF in Nederland
Panel discussie
17.00 uurEinde programma

 

Workshops Vrijdag 17 februari 

NummerTitel
AHet ictale EEG
Dr. M.J. Zwarts, Mw. Dr. C.J.J. van Asch
BNaald-EMG van het been: waar moet ik zijn?
Mw. Dr. S.C. Tromp, Dr. M.R. Tannemaat
CBotuline toxine behandeling bij dystonie
Dr. J.H.T.M. Koelman, Dr. C.G.J. Saris
DWanneer is het een block?
Dr. C. Verhamme, Mw. Drs. J. Drenthen
EEEG bij encefalopathie en encefalitis
Mw. Dr. E.C.W. van Straaten, Dr. D.C.G. Straver, Drs. S. Arends
FEEG van 0 tot 1 jaar
Mw. Dr. V.H.J.M. van Kranen-Mastenbroek, Dr. J.W. Pasman
GMyasthenia gravis
Dr. J.H. van der Hoeven
HDuplexonderzoek van de carotiden: van makkelijk tot bijzonder
Prof.dr. W.H. Mess, Mw. Drs. A.A. Seeber

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de NVN en NAPA:

  • Donderdagochtend cursus/vergadering: 3 punten
  • Donderdagmiddag plenair: 3 punten
  • Vrijdag plenair + workshops: 6 punten

 

Registratie 

screen-shot-2016-11-28-at-12-21-08

Sponsors

knf-sponsors

VitalAire Nederland BV – DEN Medical