KNF Nascholingsexamen 2017

Inzendtermijn gesloten

Ook dit jaar gaven we u de mogelijkheid uw actuele KNF-kennis te testen waarbij een deel van de vragen wederom gebaseerd is op de onderwerpen van de KNF-dagen eerder dit jaar. Het jaarlijkse KNF Nascholingsexamen bestaat ongeveer 80 multiple choice vragen aan de hand van klinische casusbeschrijvingen.

De inzendtermijn van het KNF-examen 2017 is gesloten. De voorlopige antwoordsleutel vindt u onderstaand. Er is tot 20 december de tijd om eventueel commentaar op de vragen te geven via knfexamen@nvknf.nl.

Antwoordsleutel Examen 2017

In de eerste helft van januari 2018 ontvangt iedereen het definitieve resultaat van hun examen per e-mail.

Let op! Sinds vorig jaar komt u alleen in aanmerking voor accreditatie indien uw resultaat ‘voldoende’ is (Z-score van -2 of hoger). Indien u in aanmerking komt voor accreditatie zal deze automatisch in Januari in GAIA bijgeschreven worden.

NvKNF nascholingsexamencommissie