KNF-nascholingexamen 2021

Ook dit jaar geven we u weer de mogelijkheid uw actuele KNF-kennis bij te scholen en te testen. Een groot deel van de vragen is gebaseerd op de onderwerpen van de virtuele KNF-dag eerder dit jaar. Het examen bestaat dit jaar uit 83 meerkeuze vragen, o.a. aan de hand van klinische casusbeschrijvingen. De toets bestaat wederom uit een interactief pdf-bestand. Het is overigens de laatste keer dat de toets in deze vorm wordt aangeboden. Vanaf volgend jaar zal de toets volledig online afgenomen worden.

Voor het invullen is een recente versie van Adobe acrobat reader op een Windows dan wel Mac-os pc/ laptop noodzakelijk. Het gratis programma Adobe Acrobat Reader is HIER (https://get.adobe.com/nl/reader/) te downloaden.

Het is NIET mogelijk om het examen in te vullen op een tablet of een smartphone, ook is het NIET mogelijk om het examen in een webbrowser (zoals bv. firefox of chrome) te openen. LET OP: als u de toets niet geopend krijgt blijkt dat in 99% van de gevallen te komen doordat de toets per ongeluk toch in de webbrowser geopend is en niet in adobe Acrobat Reader.

De antwoordsleutel zal maandag 13 december op de site van de NvKNF geplaatst worden.

U heeft vervolgens t/m vrijdag 17 december de tijd om eventueel commentaar op de vragen te geven. Uiterlijk halverwege januari 2022 ontvangt u het definitieve resultaat per e-mail. Let op! U komt alleen in aanmerking voor accreditatie indien uw resultaat overeenkomt met een Z-score van -2 of hoger!

Het KNF-nascholings-examen is HIER te downloaden tot en met 10 december 2021

De uiterste inzenddatum van de antwoorden is Vrijdag 10 december 2021.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, stuur dan een e-mail naar knfexamen@nvknf.nl.

Wij wensen u veel succes met het voltooien van het examen!

Examencommissie NvKNF

Als het examen, na het klikken op de downloadknop, in uw webbrowser (zoals bv. firefox of chrome) geopend wordt, kunt het examen niet invullen. In dat geval dient u met rechts op de downloadknop te klikken en het examen eerst op uw computer op te slaan. Vervolgens kunt u het met Adobe Acrobat Reader openen.

Literatuurlijst KNF-examen d.d. 26 november 2021

Op 26 november 2021 is het jaarlijkse KNF nascholings-examen gepland. Het KNF-examen is vanaf die dag (rond een uur of negen in de ochtend), voor de laatste keer in deze vorm, te downloaden van de website van de NvKNF.

De bij de examencommissie bekende KNF-opleiders (volgens de officiële NvN-lijst (download overzicht van opleidingsinrichtingen neurologie) krijgen het examen enige dagen tevoren per e-mail toegestuurd. Ter voorbereiding op het examen is de onderstaande literatuur aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

Examencommissie NVKNF

Literatuur
  • Syllabus KNF-dagen 2021
  • Johansson E., et al., “Carotid Near-Occlusion: A Comprehensive Review, Part 1—Definition, Terminology, and Diagnosis.”, AJNR Am J Neuroradiol, 2016 Jan;37(1):2-10.  doi: 10.3174/ajnr.A4432.
  • Van den Bergh P., et al., “European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society guideline on diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: Report of a joint Task Force-Second revision”, Eur J Neurol, 2021 Nov;28(11):3556-3583.  doi: 10.1111/ene.14959.
  • Telleman JA, Herraets IJT, Goedee HS, et al. “Ultrasound scanning in the diagnosis of peripheral neuropathies”, Pract Neurol 2021;21:186–197.
  • Afra P. Et al. “A case of ictal burst-suppression”, Epilepsy Behav Case Rep, 2019; 11: 73–76. doi: 10.1016/j.ebcr.2018.11.005
  • Hause S., et al., “Acute symptomatic extracranial internal carotid occlusion – natural course and clinical impact. Vasa, 2020 Jan;49(1):31-38.  doi: 10.1024/0301-1526/a000826.
  • Zwarts M., et al. “Leerboek klinische neurofysiologie”, Bohn Stafleu van Loghum, 2014, 1e druk.