KNF-nascholingexamen 2020

Definitieve Antwoordsleutel 2020

De inzendtermijn van het KNF-nascholings-examen 2020 is gesloten evenals de commentaarronde waarna de antwoordsleutel definitief is.

Uiterlijk in de eerste helft van januari 2020 ontvangt iedereen het definitieve resultaat van hun examen per e-mail. Let op! U komt alleen in aanmerking voor accreditatie indien uw resultaat ‘voldoende’ is (Z-score van -2 of hoger). Indien u in aanmerking komt voor accreditatie zal deze automatisch uiterlijk in januari in GAIA bijgeschreven worden.

NvKNF nascholingsexamencommissie

Examencommissie NVKNF

Definitieve antwoordsleutel KNF Examen 2020