KNF-examen 2018

KNF-nascholing-examen

De voorlopige antwoordsleutel is op 10 december hier gepubliceerd. U heeft t/m vrijdag 21 december de tijd om eventueel commentaar op de vragen te geven via knfexamen@nvknf.nl.

Uiterlijk in de eerste helft van januari 2019 ontvangt iedereen het definitieve resultaat van hun examen per e-mail.

Let op! U komt alleen in aanmerking voor accreditatie indien uw resultaat ‘voldoende’ is (Z-score van -2 of hoger). Indien u in aanmerking komt voor accreditatie zal deze automatisch in december of januari in GAIA bijgeschreven worden.

Examencommissie NvKNF

Download de antwoordsleutel KNF Examen 2018

Literatuurlijst KNF-examen d.d. 23 november 2018

Ter voorbereiding op het examen is de volgende literatuur aanbevolen:

  • Syllabus KNF-dagen 2018
  • Ferrante MA, Ferrante ND. The thoracic outlet syndromes: Part 1. Overview of the thoracic outlet syndromes and review of true neurogenic thoracic outlet syndrome. Muscle Nerve 55 (2017):782-793. doi: 10.1002/mus.25536.
  • Aste M, Brignole M. Syncope and paroxysmal atrioventricular block. J Arrhythm 33 (2017) 562-567. doi: 10.1016/j.joa.2017.03.008. Epub 2017 May 8.
  • Van Putten MJAM, Hofmeijer J. Generalized periodic discharges: Pathophysiology and clinical considerations. Epilepsy & Behavior 49 (2015) 228–233
  • Martins da Silva A, Leal B, Photosensitivity and epilepsy: Current concepts and perspectives—A narrative review. Seizure 50 (2017) 209-218