De DISTRICTS is gestart

Op de afdeling klinische neurofysiologie worden veel patiënten gezien met verdenking op het carpaletunnelsyndroom. Recent is de landelijke DISTRICTS (Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients) studie gestart. In deze studie wordt de effectiviteit van twee behandelstrategieën vergeleken. Aan deze studie kunnen alleen patiënten meedoen, waarbij de diagnose is bevestigd met zenuwgeleidingsonderzoek of echografie. De vergelijking zal gaan tussen het beginnen met een chirurgische behandeling en het beginnen met een corticosteroïd injectie. Mochten er nadien vervolgbehandelingen noodzakelijk worden geacht, dan kunnen deze worden gegeven. De patiënten worden 1,5 jaar gevolgd, waarbij zij in die periode meerdere malen vragenlijsten invullen. Er zullen 940 patiënten worden geïncludeerd. Inmiddels is er goedkeuring van de METC van het AMC en zijn er 20 centra die meedoen aan het onderzoek. Gestreefd wordt naar tenminste 30 deelnemende centra.

Voor meer informatie: bezoek de website (www.districts.nl) of stuur een email naar districts@amc.nl.