Commissies

Deze content is alleen toegankelijk voor NVKNF-leden

Afgevaardigden Beroeps Belangen Commissie (BBC) Neurologie
Drs. A.G.Y. (Arthur) Kurvers – Haaglanden MC

 

Afgevaardigden Commissie Regulatie Opleidingscapaciteit Neurologie (CRON)
Dr. J.H.Th.M. (Hans) Koelman – AMC UVA
D.L.J. (Dénes) Tavy – Haaglanden MC

 

Afgevaardigden Kernconcilium
Dr. N. (Nens) van Alfen – RadboudUMC
Dr. F.S.S. (Frans) Leijten – UMCU

 

Bestuur NVKNF
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar (voorzitter) – AMC UVA
Dr. M. (Martijn) Tannemaat (penningmeester) – LUMC
Drs. V. (Viviane) van Kasteel (lid) – SEIN
Dr. A. (Antje) Seeber (lid) – Antonius Ziekenhuis
Dr. S. (Stephan) Goedee (lid) – UMCU
Dr. M. (Marleen) Tjepkema-Cloostermans (lid) – Medisch Spectrum Twente

 

Commissie e-learning
Dr. W. (Willem) de Haan – VUMC
Dr. A.A. (Antje) Seeber – Antoniusziekenhuis
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat – LUMC
Drs. J. (Juerd) Wijntjes – OLVG

 

Commissie EEG terminologie
Dr. G. (Geert) Brekelmans – ETZ
Dr. A. (Albert) Colon – Kempenhaeghe
Dr. F. (Fieke) Cox – SEIN
Dr. V. (Vivianne) van Kranen-Mastenbroek – MUMC
Dr. F.S.S. (Frans) Leijten – UMCU
Dr. G. H. Visser, voorzitter – SEIN
Dr. W. (Walter) van Emde Boas – SEIN

 

Commissie Nascholing
Dr. C. (Christiaan) Saris (voorzitter) – RadboudUMC
Dr. J.H.Th.M. (Hans) Koelman – AMC UVA
Dr. M.R. (Martijn) Tannemaat – LUMC
Dr. S.C. (Selma) Tromp – Antonius Ziekenhuis
Dr. H.S. (Stephan) Goedee – UMCU

 

Commissie NascholingsExamen
Drs. D.M.W. (Danny) Hilkman (voorzitter) – MUMC
Dr. M. Datema – St Antonius Ziekenhuis
Dr. E.A. Notting – VieCurie MC
Dr. D.C.G. Straver – Erasmus MC
Dr. A.A. (Antje) Seeber – St Antonius Ziekenhuis
Dr. M (Mayienne) Bakkers – St Jans Gasthuis

 

Commissie Richtlijnen
Dr. I.A. (Ineke) van Rossum – LUMC
Drs. F.H.M. (Fianne) Spaander – SLZ
Dr. N. (Nadia) Sutedja – MUMC

 

Commissie Storm van Leeuwen – Magnus prijs
Dr. J.H. (Han) van der Hoeven, voorzitter – UMCG
Dr. J.H.Th.M. (Hans) Koelman – AMC UVA
Prof.dr.ir. M.J.A.M. (Michel) van Putten – MST
Dr. M.J. (Machiel) Zwarts – Kempenhaeghe

 

IFCN Delegate
Dr. A.F. (Fleur) van Rootselaar – AMC UVA

 

Richtlijn CTS – NVN gemandateerd
Dr. N (Nens) van Alfen – RadboudUMC
Dr. C. (Camiel) Verhamme – AMC UVA

 

Richtlijn PNP – NVN gemandateerd
Dr. C. (Camiel) Verhamme – AMC UVA

 

Stichting Raad Beroeps Opleiding Laboranten KNF
Dr. N (Nens) van Alfen, voorzitter – RadboudUMC
Drs. V. (Viviane) van Kasteel, afgevaardigde NVKNF – SEIN
Dr. L. (Laurien) Teunissen, penningmeester – Antonius Ziekenhuis

 

UEMS, European union of medical specialists – NVN gemandateerd
Dr. V. (Vivianne) van Kranen-Mastenbroek – MUMC

 

Werkgroep IONM (intraoperatieve neuromonitoring) 
Dr. G.J.F. (Geert) Brekelmans – ETZ
Dr. D. (Gea) Drost – UMCG

 

Werkgroep KNF technologie
Dr. J. (Jonne) Doorduin – RadboudUMC
Dr.ir. E.D. (Erik) Gommer – MUMC
Prof.dr.ir. N.M. (Natasha) Maurits – UMCG

 

Werkgroep neuromusculaire echografie
Dr. H.S. (Stephan) Goedee (UMC Utrecht)
Drs. J. (Juerd) Wijntjes (Radboud UMC)
Dr. N. (Nens) van Alfen (Radboud UMC)