De DISTRICTS is gestart

De DISTRICTS is gestart Op de afdeling klinische neurofysiologie worden veel patiënten gezien met verdenking op het carpaletunnelsyndroom. Recent is de landelijke DISTRICTS (Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients) studie gestart. In deze studie wordt de effectiviteit van twee behandelstrategieën vergeleken. Aan deze studie kunnen alleen patiënten meedoen,…

Read more

Nieuwe penningmeester

Mijn naam is Martijn Tannemaat. Ik werk sinds drie jaar als neuroloog/klinisch neurofysioloog in het LUMC en besteed het grootste deel van mijn aanstelling aan de KNF. Sinds de afgelopen ledenvergadering in Lunteren op 15 februari ben ik de nieuwe penningmeester van de NVKNF, maar uiteraard zal ik de komende…

Read more

Verslag KNF Dagen 2017

De KNF dagen 2017 werden door bijna 300 deelnemers bezocht. Bijna 30% heeft ook de enquete ingevuld, en beoordeelt de KNF dagen 2017 met een 8: een resultaat waar de KNF nascholingscommissie verheugd over mag zijn! Ruim 90% gaf ook aan tevreden te zijn met de congreslocatie (voldoende-goed-uitstekend), ondanks de…

Read more

CTS Richtlijn

CTS Richtlijn Bericht van de NVN Zeer geachte collega, De conceptrichtlijn Carpaletunnelsyndroom is in juli 2016 ter becommentariëring aan u voorgelegd. Tijdens deze commentaarfase zijn een aantal punten relevant veranderd in de richtlijn. Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen: Definitie van klassiek Carpaletunnelsyndroom De definitie van klassiek Carpaletunnelsyndroom is…

Read more