Basis technieken – Annotatie

Verslaglegging

Teneinde goede verslaglegging mogelijk te maken is het noodzakelijk om de afbeeldingen van zorgvuldig en voldoende gedetailleerde annotaties te voorzien. De opgeslagen beelden vormen slechts momentopnames van het dynamische echo-onderzoek, goede annotaties helpen om deze informatie toch zo optimaal mogelijk te kunnen overdragen. Bij het annoteren van de plaatjes dient u tenminste het volgende te beschrijven:

  1. Betreffende zenuw.
  2. Zijde (links/rechts).
  3. Anatomische locatie/segment.
  4. Eventueel relevante relatie met omliggende structuur (met trackbal/pijltjes kan de tekst binnen de afbeelding hiernaast worden geplaatst), zoals bijv. hematoom, callus vorming, schroef en plaatwerk.
  5. Bij extra opname, zoals longitudinaal, ook de andere richting of reden hiervoor vermelden.
  6. De echo-apparatuur plaatst de resultaten van metingen (ellips, distance) al automatisch in het plaatje.