Basis – Polyneuropathie

Polyneuropathie protocol echografie

Echo kan bij hoge klinische verdenking op een chronisch inflammatoire neuropathie en bij erfelijke demyeliniserende neuropathie (CMT1) gebruikt worden als screenend instrument, complementair aan EMG, maar blijft de klinische predictieregel leidend.(1-3) Echografie vormt hiermee een belangrijk alternatief voor MRI, waarbij echo breed beschikbaar is en heel praktisch en efficiënt meerdere zenuwen kunnen worden onderzocht (flexible field of view vs fixed bij MRI). Daarnaast zijn er voor echo iit MRI, objectieve afkapwaarden voor wanneer zenuwdikte
afwijkend is, maar de MRI compenseert dit ten dele door afwijkend signaal (hyperintens op T2, echter ook subjectieve beoordeling door (neuro)radioloog)).(3) Bij een deel van patiënten met CIDP en MMN kan dit zelfs de enige positieve test zijn, hetgeen ook de belangrijke toegevoegde diagnostische waarde onderstreept.(4-7) Daarnaast kan bij IgM MGUS (+/- anti-MAG) polyneuropathie, een patroon van diffuus verdikte zenuwen worden gezien wat op CIDP lijkt.(3, 8-10) Ook bij vasculitis geassocieerde neuropathie (systemisch & non-systemisch (single organ peripheral nerve vasculitis) kunnen multifocale verdikkingen van perifere zenuwen worden gezien, maar daarbij lijkt de plexus veelal gespaard en deel van de verdikte zenuwen kan ook hypervascularisatie tonen.(11) Bij verdenking (non-systemische) vasculitis geassocieerde neuropathie kan het zinvol zijn om suralis te includeren bij het echo-onderzoek, om eventueel selectie te kunnen maken en af te tekenen voor zenuwbiopt hetgeen de opbrengst ervan lijkt te verhogen.(11) Tenslotte kunnen multifocale verdikkingen van zenuwen en/of plexus ook voorkomen bij neuralgische amyotrofie (NA) en diabetische plexo-neuropathie, neurolymfomatose, neurofibromatose (vaak goed zichtbare neurofibromen in verdikte zenuwen/wortels).(12-19)

Echografie kan patiënten met chronisch inflammatoire neuropathie betrouwbaar identificeren, maar EMG blijft dus nodig om tussen de fenotypes te discrimineren.

Meting:

 • Zenuwdikte (CSA) n. medianus (carpale tunnel, 1/3 onder- en ½ bovenarm), plexus brachialis truncus/wortel bdz.
 • Scannen n. medianus pols tm oksel en plexus brachialis truncus (interscaleen) + wortel (extraforaminaal in 2 richtingen).

Referenties

 1. Goedee SH, Brekelmans GJ, van den Berg LH, Visser LH. Distinctive patterns of sonographic nerve enlargement in Charcot-Marie-Tooth type 1A and hereditary neuropathy with pressure palsies. Clin Neurophysiol. 2015;126(7):1413-20.
 2. Goedee HS, van der Pol WL, van Asseldonk JH, Franssen H, Notermans NC, Vrancken AJ, et al. Diagnostic value of sonography in treatment-naive chronic inflammatory neuropathies. Neurology. 2016.
 3. Goedee HS, van der Pol WL, Hendrikse J, van den Berg LH. Nerve ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of neuropathy. Curr opin neurol. 2018;31(5):526–33.
 4. Gasparotti R, Lucchetta M, Cacciavillani M, Neri W, Guidi C, Cavallaro T, et al. Neuroimaging in diagnosis of atypical polyradiculoneuropathies: report of three cases and review of the literature. Journal of neurology. 2015;262(7):1714-23.
 5. Viala K. Diagnosis of atypical forms of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: a practical overview based on some case studies. Int J Neurosci. 2016;126(9):777-85.
 6. Lozeron P, Lacour MC, Vandendries C, Theaudin M, Cauquil C, Denier C, et al. Contribution of plexus MRI in the diagnosis of atypical chronic inflammatory demyelinating polyneuropathies. Journal of the neurological sciences. 2016;360:170-5.
 7. Hobson-Webb LD, Donahue SN, Bey RD. Multifocal motor neuropathy: 30 years from onset to diagnosis. Muscle Nerve. 2016;53(3):490-1.
 8. Eurelings M, Notermans NC, Franssen H, Van Es HW, Ramos LM, Wokke JH, et al. MRI of the brachial plexus in polyneuropathy associated with monoclonal gammopathy. Muscle Nerve. 2001;24(10):1312-8.
 9. Lucchetta M, Padua L, Granata G, Luigetti M, Campagnolo M, Dalla Torre C, et al. Nerve ultrasound findings in neuropathy associated with anti-myelin-associated glycoprotein antibodies. Eur J Neurol. 2015;22(1):193-202.
 10. Athanasopoulou IM, Rasenack M, Grimm C, Axer H, Sinnreich M, Decard BF, et al. Ultrasound of the nerves – An appropriate addition to nerve conduction studies to differentiate paraproteinemic neuropathies. J Neurol Sci. 2016;362:188-95.
 11. Goedee HS, van der Pol WL, van Asseldonk J-TH, Vrancken AFJE, Notermans NC, Visser LH, et al. Nerve sonography to detect peripheral nerve involvement in vasculitis syndromes. Neurology: Clin Pract. 2016;6(4):293-303.
 12. Van Rosmalen M, Lieba-Samal D, Pillen S, van Alfen N. Ultrasound of peripheral nerves in neuralgic amyotrophy. Muscle & nerve. 2018.
 13. Aranyi Z, Csillik A, Devay K, Rosero M, Barsi P, Bohm J, et al. Ultrasonographic identification of nerve pathology in neuralgicamyotrophy: Enlargement, constriction, fascicular entwinement, and torsion. Muscle Nerve. 2015;52(4):503-11.
 14. Abraham A, Izenberg A, Dodig D, Bril V, Breiner A. Peripheral Nerve Ultrasound Imaging Shows Enlargement of Peripheral Nerves Outside the Brachial Plexus in Neuralgic Amyotrophy. J Clin Neurophysiol. 2016;33(5):e31-e3.
 15. Aranyi Z, Csillik A, DeVay K, Rosero M, Barsi P, J BO, et al. Ultrasonography in neuralgic amyotrophy: Sensitivity, spectrum of findings, and clinical correlations. Muscle Nerve. 2017;56(6):1054-62.
 16. Decard BF, Grimm A, Andelova M, Deman A, Banderet B, Garcia M, et al. Hepatitis-E virus associated neuralgic amyotrophy with sustained plexus brachialis swelling visualized by high-resolution ultrasound. J Neurological Sci. 2015;351(1-2):208-10.
 17. Shree R, Goyal MK, Modi M, Gaspar BL, Radotra BD, Ahuja CK, et al. The Diagnostic Dilemma of Neurolymphomatosis. J Clin Neurol. 2016;12(3):274-81.
 18. Massie R, Mauermann ML, Staff NP, Amrami KK, Mandrekar JN, Dyck PJ, et al. Diabetic cervical radiculoplexus neuropathy: a distinct syndrome expanding the spectrum of diabetic radiculoplexus neuropathies. Brain. 2012;135(Pt 10):3074-88.
 19. Telleman JA, Stellingwerff MD, Brekelmans GJ, Visser LH. Nerve ultrasound: A useful screening tool for peripheral nerve sheath tumors in NF1? Neurology. 2017;88(17):1615-22.