Basis – CTS

CTS Protocol echografie

EMG en echografie lijken even sensitief in detectie van CTS en staan in de huidige richtlijn dan ook gelijkwaardig aan elkaar.(1-3)

Cave: er zijn geen ziekte-specifieke waardes in de literatuur bekend die deze echografische CTS test voor polyneuropathie corrigeren.

Meting:

  • Zenuwdikte (CSA) thv carpale tunnel (proximaal en distaal) en 1/3 van onderarm. (1-5)
  • Aanwezigheid van hypervascularisatie. (6)
  • Scannen proximale segmenten en beoordeling op anatomische varianten (bifide, persisterende a. mediana), tenosynoviitis, etc.

Referenties

  1. Visser LH, Smidt MH, Lee ML. High-resolution sonography versus EMG in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. JNNP. 2008;79(1):63-7.
  2. Roll SC, Case-Smith J, Evans KD. Diagnostic accuracy of ultrasonography vs. electromyography in carpal tunnel syndrome: a systematic review of literature. Ultrasound Med Biol. 2011;37(10):1539-53.
  3. Cartwright MS, Hobson-Webb LD, Boon AJ, Alter KE, Hunt CH, Flores VH, et al. Evidence-based guideline: neuromuscular ultrasound for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve. 2012;46(2):287-93.
  4. Paliwal PR, Therimadasamy AK, Chan YC, Wilder-Smith EP. Does measuring the median nerve at the carpal tunnel outlet improve ultrasound CTS diagnosis? J neurol Sci. 2014;339(1-2):47-51.
  5. Csillik A, Bereczki D, Bora L, Aranyi Z. The significance of ultrasonographic carpal tunnel outlet measurements in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clin Neurophysiol. 2016;127(12):3516-23.
  6. Vanderschueren GA, Meys VE, Beekman R. Doppler sonography for the diagnosis of carpal tunnel syndrome: a critical review. Muscle Nerve. 2014;50(2):159-63.